Share This Post

Placerade barn

Familjehemmens riksförbund

Familjehemmens riksförbund arbetar bland annat för att familjehemmens status skall höjas och för att grund- och vidareutbildning skall vara obligatorisk för alla familjehem. Anordnar utbildningar och verkar för utbyte mellan familjehemmen. Ger ut tidningen Familjehemmet.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar