Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

Familjehemmen borde omfattas av samma trygghet som andra medborgare

När vi familjehem (fosterhem) vill göra var röst hörd, så är det svårt.
Det är svårt att göra sig hörd eftersom vi inte kan tala öppet om vår
situation utan att lämna ut
barnen.

Det är svårt att göra sig hörd eftersom många har fördomar om familjehem.
Man tror att det är
som i Harry Martinssons “Nässlorna blomma”. Att familjen tar barnen för att
tjäna en hacka
och använda som gratis arbetskraft och allmän spottkopp. Många tror att en
flyttning till ett
familjehem alltid är ett enda stort mörker, när det i stället kan vara den
första ljusning barnet
har sett på länge.
Det är svårt att göra sig hörd eftersom det ibland finns en skamkänsla över
att vi får betalt.
Men vi har inte andra behov än de som omfattas av trygghetslagar. Det arvode
vi får ger oss tex inte rätt till a-kassa. Vi är den sista (?) gruppen som behöver befrias
från oket “kall”.
Det ar svårt att göra sig hörd eftersom det bland familjehemmen också finns
rötägg, precis
som i alla andra grupper. Och det är tyvärr ofta dessa som får de största
rubrikerna.
Det är svårt att göra sig hörd eftersom vi inte har någon fackförening som
kan föra vår talan
och ställa krav på att vi ska omfattas av samma trygghet som andra
medborgare. Vi ska inte
ställas utanför bara för att vi valt att ta hand om olyckliga barn, i
stället for att hålla oss till
arbetsuppgifter som innebär fast anställning och rätt till a-kassa.
Det är svårt att göra sig hörd eftersom ingen som inte själv har fosterbarn
att vårda kan veta
hur det är.
Ifall du som läser detta är intresserad, så ska jag berätta hur situationen
för några familjehem i
Västerbotten ser ut idag. De är inte unika.

Familj 1

Har tagit hand om fosterbarn i 25 år. Många känslomässigt skadade tonåringar
har här fått ett
hem och chans att komma igen. För några år sedan tog man emot ett syskonpar,
där ett av
barnen hade ett mycket utagerande sätt. Mamman i huset har varit tjänstledig
för att familjen
ska orka med 24 timmar om dygnet, vardag och helgdag. Nu har mamman blivit
uppsagd från
sin anställning, vilket betyder att när barnen flyttar, så får hon ingen
a-kassa. Detta eftersom
hon har varit tjänstledig mer än ett år. Hon står då utan arbete och utan
a-kassa efter att ha
arbetat hårt hela sitt liv, bl a med alla dessa barn och ungdomar. Är det
rätt?

Familj 2

Denna familj tog för några år sedan hand om tre syskon med stora problem.
Ingen trodde att
det skulle vara möjligt att hålla ihop syskonskaran, men det var det, tack
vare dem. Dessa barn
har utvecklats över förväntan, men är oerhört krävande och tar hela
familjens tid. Mamman är
tjänstledig för att familjen ska klara uppgiften. Ifall hon förlorar arbetet
är hon i samma
situation som den första familjen.

Familj 3

Tog för 10 år sedan hand om ett syskonpar. Trots stora problem och sjukdomar
i familjen har
de stått fast. Att finnas kvar är viktigt för barnen. För att prioritera
barnen har mamman, när
hon drabbades av långvarig sjukdom, varit sjukskriven från sitt
halvtidsjobb. Om några år är
barnen stora nog att flytta hemifrån och mammans enda inkomst blir
sjukbidrag från en
halvtidstjänst. Hon är då i 50-årsåldern och omfattas pga
fosterbarnsuppdraget inte av de
trygghetsavtal de flesta tar för givna. Är det rätt att hon ska hänvisas
till socialbidrag?

Ett familjehem förväntas finnas till hands 24 timmar om dygnet, 365 dagar om
året. Julhelger
och semesterresor kan vara de allra jobbigaste dygnen, eftersom barnens
ångest ofta ökar då.
Ifall du hör till den skara som har en fast anställning och rätt till
a-kassa, så vill vi säga att vi
fosterföräldrar har samma behov som du. Även vi blir utarbetade av att inte
ha någon
ledighet. Och vi vill inte vara hänvisade till socialhjälp när barnen kan
stå på egna ben. Vi vill
ha rätt till a-kassa vid arbetslöshet. Detta betyder inte att vi älskar
barnen mindre, lika lite som
att motsvarande behov hos dig betyder det.

Fosterbarnsvård har funnits i alla tider under olika former. I gamla tider
förvärvsarbetade
sällan kvinnan på det satt vi gör idag och a-kassa var ett okänt begrepp.
Idag lever vi
annorlunda och det är på tiden att aven fosterföräldrarna far följa med i
den utvecklingen.

Inger Milton

Familjehemmens riksförbund

Publiceras även i Familjehemmet som ges ut av Familjehemmens riksförbund.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar