Share This Post

Arbete med familjer / Barn och ungdom / Förskola och skola / Metoder

Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

Rapporten beskriver och utvärderar en behandlingsmetod inom socialtjänsten som inkluderar både familj och skolpersonal. Metoden avser att nå en samsyn kring barn som är i akut behov av en förbättrad skolsituation. Metoden beskrivs detaljerat och kan användas som en manual.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar