Share This Post

Barns villkor

Faktablad: Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Regeringen har gjort ett förslag om en lag som förbjuder diskriminering och mobbning av barn och elever. Lagen ska skydda barn och elever och se till att alla blir lika behandlade på alla platser där skollagen gäller.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar