Share This Post

Bostad

Faktablad: Hemlöshet

Informationsmaterial från regeringen om hemlöshet. Att ha någonstans att bo är en grundläggande välfärdsfråga. Därför är arbetet för att motverka hemlöshet mycket viktigt för regeringen. Hemlösheten är det yttersta uttrycket för social utsatthet. Arbetet mot hemlöshet handlar både om att se till att de som idag är hemlösa får ett värdigt boende och att förhindra att hemlöshet uppstår. Orsakerna till hemlöshet är många och ofta komplicerade. Därför krävs insatser inom flera områden – missbrukarvård, psykiatri, socialtjänst, bostadspolitik etc.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar