Share This Post

Socialt arbete

Faktablad: Förvaltningslagen – en grundval för rättssäkerhet och service

I förvaltningslagen finns allmänna bestämmelser om hur förvaltningsmyndigheterna ska handlägga ärenden och hur domstolarna ska handlägga förvaltningsärenden. Faktabladet tar upp viktiga frågor som regleras i lagen.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar