Share This Post

Funktionshinder

Faktablad: Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

Riksdagen har beslutat om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst. Lagen innebär att en kommun ska kunna lämna ekonomiskt stöd till den som har ett funktionshinder för att han eller hon ska kunna skaffa eller anpassa ett motorfordon.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar