Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Få metoder används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn

Effektiva metoder för tidig upptäckt av barns psykiska ohälsa saknas inom barnhälsovård, förskola, skolhälsovård och skola. Inom de specialiserade verksamheterna, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, används ett mycket stort antal metoder. Det är svårt att veta om alla dessa metoder är effektiva, eftersom många av dem har bristande dokumentation.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar