Share This Post

Arbete med familjer / Misshandel / SocialNätet-Arkiv

Få barn får ersättning vid våld i hemmet

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som bevittnat våld i hemmet ökade kraftigt i fjol. Ändå är det bara några hundra barn årligen som får ersättningen. ”Trots goda föresatser har det inte fungerat”, säger Barnombudsmannen Fredrik Malmberg.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar