Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Extra miljard till psykvården

Regeringen vill satsa 500 nya miljoner på psykvården i vårbudgeten. Tanken är att summan ska fördubblas till en miljard per år de kommande sju-åtta åren. Pengarna går till kommuner och landsting på villkor att de skjuter till lika mycket.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar