Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – delrapport

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp överenskommelsen mellan regeringen och SKL om en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Uppföljningen har fokuserat på i vilken utsträckning satsningen bidrar till att förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att arbeta evidensbaserat.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar