Share This Post

Psykiatri

Evidens blues

Kraven på att verksamheterna inom socialtjänsten och psykiatrin skall bygga på resultaten från RCT håller på att omvandlas till statliga påbud. Detta är problematiskt, menar Alain Topor.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar