Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Find Events

Event Views Navigation

Events Search

November 2017

Socialtjänstforum- möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten

Wednesday, November 8, 2017 - Thursday, November 9, 2017
Hotel Radisson Blu, Götebrog, Södra Hamngatan 59
Göteborg, 401 24 Sverige
+ Google Map

Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum 2017 är tillit –något som ibland liknas vid samhällets grundfundament, vårt sammanhållande kitt. Varför förändras tillit över tid? Vad händer med samhälle, individ och välfärdssystem när tilliten utmanas? Vilka konsekvenser får detta för professionen? Under Socialtjänstforum 2017 bjuds du in att vara med och diskutera ny forskning från ett flertal områden inom socialt arbete där tillit är centralt: migration, barn och unga, profession och funktionshinder. Dessutom tittar…

Find out more »

Social Innovation Summit

Tuesday, November 14, 2017, 10:00 - Monday, January 15, 2018, 14:00 CET

Sveriges årliga mötesplats för social innovation Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema på Social innovation Summit är Creating Value. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya former av ledarskap och samarbeten som strävar efter att skapa win-win-win lösningar. Där effekterna av dessa innovationer och samarbeten skapar…

Find out more »

Frukostseminarium om segregation

Wednesday, November 22, 2017, 08:00 - 09:30 CET

Sedan början av 1990-talet har segregationen ökat i många regioner i landet. Den segregation vi ser är dubbel - både inkomstmässig och etnisk. Det finns en hel del forskning om segregation men många frågor återstår. Hur påverkar segregation individens livsmöjligheter? Och vilka erfarenheter finns av att bryta utveckling mot segregation?

Find out more »

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

Tuesday, November 28, 2017, 09:30 - 15:35 CET
ABF Huset, Sveavägen 41
Stockholm, 111 83 Sweden
+ Google Map

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt fördelad över landet. RFMA vill därför, med denna konferens, dels redovisa några aktuella studier av hur barn har det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser traumatiska uppväxtförhållanden kan få för dem senare i livet då de själva skall utöva föräldraskapet. Men framförallt…

Find out more »

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

Tuesday, November 28, 2017, 09:30 - 15:35 CET

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen...

Find out more »

Utbildning i digital kompetens

Wednesday, November 29, 2017

Arbetsförmedlingen och Google släpper en ny internetbaserad utbildning, Digitala jag. Syftet är att fler ska bli tryggare i att använda digitala tjänster...

Find out more »

December 2017

Öppet sammanträde om JO:s verksamhet

Thursday, December 7, 2017, 09:00 - 10:30 CET

Den 7 december håller konstitutionsutskottet ett öppet sammanträde där justitieombudsmannen, JO, överlämnar sin ämbetsberättelse till riksdagen...

Find out more »

Konferens om våld mot barn

Friday, December 8, 2017, 09:30 - 15:45 CET

Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn
Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga

Find out more »

Frukostseminarium om sexuella trakasserier

Monday, December 18, 2017, 08:00 - 10:00 CET

Den 18 december bjuder Forte in till ett frukostseminarium om kunskapsläget kring sexuella trakasserier...

Find out more »

January 2018

Webbsändning Vägen till ett värdigt liv för nollplacerade

Monday, January 22, 2018, 10:00 - 12:00 CET

Välkommen till en webbsändning om hur personer utan sjukpenning- grundande inkomst ska få tillgång till rehabilitering och ett värdigt liv...

Find out more »

March 2018

RFMA inbjuder till konferens om spel och spelmissbruk

Friday, March 23, 2018, 08:30 - 16:00 CET
ABF Huset, Sveavägen 41
Stockholm, 111 83 Sweden
+ Google Map
kr750

Vägar in i spelmissbruk och vägar ut ur missbruket - nya riktlinjer och behandlingsmetoder...

Find out more »

May 2018

Konferens nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid”

Tuesday, May 29, 2018 - Wednesday, May 30, 2018

Nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid” inbjuder till nationell konferens för att lyfta det arbete som görs i verksamheter på nationell, regional och lokal nivå. Konferensen som nu arrangeras för tredje gången presenterar konkreta metoder och arbetssätt, men också ny forskning inom området. För mer information samt anmälan klicka här.

Find out more »
+ Export Events

Lost Password

Register

Skip to toolbar