Annonsutrymme premium"
Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Konferens

Events List Navigation

November 2017

Social Innovation Summit

Tuesday, November 14, 2017, 10:00 - Monday, January 15, 2018, 14:00 CEST

Sveriges årliga mötesplats för social innovation Social Innovation Summit samlar entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på stora samhällsutmaningar. Under två dagar identifierar vi framtidsfrågor, arbetar tvärs över sektorer och utvecklar gemensamt ny kunskap om social innovation. Årets tema på Social innovation Summit är Creating Value. Komplexa samhällsutmaningar kräver nya former av ledarskap och samarbeten som strävar efter att skapa win-win-win lösningar. Där effekterna av dessa innovationer och samarbeten skapar…

Find out more »

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

November 28, 09:30 - 15:35 CEST
ABF Huset, Sveavägen 41
Stockholm, 111 83 Sweden
+ Google Map

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen. Den kompetens som finns är dessutom ojämnt fördelad över landet. RFMA vill därför, med denna konferens, dels redovisa några aktuella studier av hur barn har det i missbruksmiljöer samt vilka konsekvenser traumatiska uppväxtförhållanden kan få för dem senare i livet då de själva skall utöva föräldraskapet. Men framförallt…

Find out more »

Metoder för att stödja barn och föräldrar vid missbruk och beroende

November 28, 09:30 - 15:35 CEST

Stödet till barn med missbrukande närstående kommer vanligen alltför sent i livet inte sällan beroende på brister i kompetensen hos berörd personal samt avsaknaden av organisatoriska förutsättningarna att ta sig an problemen...

Find out more »
December 2017

Konferens om våld mot barn

December 8, 09:30 - 15:45 CEST

Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn
Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga

Find out more »
+ Export Events

Lost Password

Register

Skip to toolbar