Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Konferens om våld mot barn

Friday, December 8, 2017, 09:30 - 15:45 CET

Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn
Psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp, strider mot såväl FN:s barnkonvention som Europarådets sociala stadga.

På konferensen har du möjlighet att ta del av den senaste forskningen och nya metoder. Bland annat forskningsstudien “Våld mot barn 2016 – förekomsten av fysisk bestraffning, försummelse och annan kränkning av barn i Sverige”. Närmare 5000 elever har svarat på enkäten. Av dem svarar 24 % att de någon gång blivit utsatta för fysiskt våld av en vuxen person, 16 % att de har blivit utsatta för psykiskt våld av en vuxen och 14 % att de har upplevt våld mellan vuxna i familjen.

  • Hur kan vi arbeta proaktivt och förebyggande mot våld och övergrepp mot barn?
  • Hur kan vi bli bättre på att upptäcka, skydda och respektera barn som utsätts för våld och övergrepp?

Bland föreläsarna finns bland annat:

Staffan Janson, professor, forskare och barnläkare. Barnhälsovårdsöverläkare i landstinget 1978 till 1993, startade ämnet folkhälsovetenskap på Karlstads universitet, byggde upp Barnrättsakademien i Örebro och den värmländska primärvårdens forskningsenhet, och tidigare regeringens expert i barnmisshandelsfrågor.

Carolina Jernbro, universitetslektor Karlstads universitet presenterar forskningsrapporten Våld mot barn 2016 – en nationell kartläggning. Hur vanligt är det att vuxna utsätter barn för fysisk och psykisk misshandel? Hur vanligt är det att barn försummas? Hur vanligt är det med sexuella övergrepp? Hur mår de elever som utsätts och vilken hjälp har de fått?

Fredrik Selin, jurist Brottsoffermyndigheten. När misstanke framkommer om att ett barn far illa har alla som arbetar med barn en lagstadgad plikt att anmäla sin oro till de sociala myndigheterna. Hur ser den lagstiftningen egentligen ut och vad innebär det i praktiken?

Läs mer och anmäl dig här

Lost Password

Register

Skip to toolbar