Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Frukostseminarium och lansering av handledning till skolpersonal

Friday, October 20, 2017, 08:30 - 10:00 CEST

Det gäller en av fem

Vi får räkna med att det i varje klass finns elever som varit, är, eller kommer att utsättas för sexuella övergrepp. Ännu fler har eller kommer få höra en kamrat berätta om övergrepp.

Barn vill veta

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har intervjuat barn och unga om var de vill få information om sexuella övergrepp. Alla vill ha information i skolan.  De vill veta vad sexuella övergrepp är, var det finns hjälp att få och att det är ok att berätta om de själva eller en kompis blivit utsatta.

Skolpersonal vill kunna mer

Vi har också frågat skolpersonal. De tycker det är angeläget att skolan pratar om sexuella övergrepp, men många upplever att det är svårt. De önskar mer kunskap om sexuella övergrepp och om hur ämnet kan tas upp med barn i olika åldrar. Det behöver också finnas stöd, ett klimat i personalgruppen där de här frågorna ryms och rutiner för hur skolan ska agera om en elev är utsatt.

Därför ger vi nu ut en handledning om hur ämnet kan integreras i undervisningen och hur skolpersonal kan bemöta, fråga och agera när elever utsatts. Den innehåller också fakta och konkreta förslag på hur en skola eller ett arbetslag kan arbeta med frågan tillsammans.

Handledningen utgår från dagsattprataom.se, en webbplats skapad tillsammans med barn och unga. Webbplatsen utökas nu också med filmer och material på lättläst svenska och fler språk.

Frukostseminariet inleds av universitetslektor Linda Jonsson, Barnafrid, Linköpings universitet som presenterar forskning som ligger till grund för materialet. Handledningen och filmerna presenteras av projektledare Bengt Söderström och Anna-Carin Magnusson.

Materialet överlämnas sedan till Socialdepartementet av Stiftelsen Allmänna Barnhusets generalsekreterare Cecilia Sjölander.  Pernilla Baralt, statssekreterare Socialdepartementet och Helene Öberg, statssekreterare Utbildningsdepartementet tar emot och håller ett anförande.

Morgonen avslutas med en paneldiskussion med Linda Jonsson, Barnafrid, Anna Karin Hildingson Boqvist, Barnombudsmannen, Mire Åsell, MUCF, Mikael Forsberg, RFSU, Linda Grådal, Treskablinoll, Julia Lindh, Sveriges elevråd Svea och Hans Olsson, Lärarförbundet.

Datum: den 20 oktober 2017
Tid: kl. 8.30 – 10:00 Kaffe och smörgås serveras från 8.00

Lost Password

Register

Skip to toolbar