Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

EUs flyktingfond förnyas

På ministerrådet för rättsliga och inrikes frågor den 8 juni enades EU:s migrationsministrar om att förlänga den sk Flyktingfonden för en ny period. Fonden ska användas för att utveckla och harmonisera medlemsstaternas insatser för mottagande, asylprövning och integration.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar