Share This Post

Barn och ungdom / SocialNätet-Arkiv

Ett uppföljningssystem för barnpolitiken

Föreliggande delrapport innehåller i huvudsak ett förslag till målområden, delområden och indikatorer för barnpolitikens mål. Eftersom frågor som rör barns rättigheter och insatser för barn hanteras inom en mängd olika politikområden skulle
en beskrivning av uppfyllelsen av barnkonventionen bli oöverskådlig och ohanterlig om delmål formulerades för varje enskilt politikområde. Arbetsgruppen har därför utgått från ett system av sex huvudområden relaterade till artiklar i konventionen om barns rättigheter och de politikområden vilka berörs av åtagandena.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar