Share This Post

Alkohol / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Ett straffansvar för eftersupning

I dag har en promemoria om eftersupning överlämnats till justitieminister Beatrice Ask. Utredare har varit hovrättsrådet, tillika vice ordförande på avdelning, Susanne Kaevergaard. I promemorian analyserar utredaren om det bör införas ett straffansvar för användning av alkohol, narkotika och andra berusande medel efter färd med bil, lastbil, mc, fartyg med mera. Utredaren gör bedömningen att en kriminalisering inte bör ske.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar