Share This Post

SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration

För att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i staten, behövs ökad koncentration av administrativ stödverksamhet. En särskild utredare ska därför förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter med uppdrag att erbjuda tjänster inom i första hand ekonomi- och personaladministration till statliga myndigheter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar