Share This Post

Fulltextmaterial / Relationer och kön / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Ett första steg mot en jämställd socialtjänst

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga och analysera hela socialtjänstens verksamhet ur ett jämställdhetsperspektiv. Kartläggningen visade att socialtjänsten sällan uppmärksammade jämställdhet ur brukarens perspektiv. För att underlätta
och stödja socialtjänsten i detta utvecklingsarbete har Socialstyrelsen utarbetat några frågor som kan användas som utgångspunkt för reflektion och dialog kring jämställdhet ur brukarens perspektiv.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar