Share This Post

Etik / Socialt arbete

Etiska dilemman: kameraövervakning, kärlek och katter

Hur skall man hantera kameraövervakning på en institution? Kan man förbjuda 16-åringar på elevhem att ha sex? Måste man städa hos en kvinna som inte kan sköta sina tio katter? Det är de tre senaste frågorna som Etiksekretariatet har tagit upp. Varje frågeställning diskuteras utifrån både juridiska och etiska aspekter.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar