Share This Post

Psykiatri

Etisk prövning av nya metoder

Nya diagnos- eller behandlingsmetoder ska prövas ur ett etiskt perspektiv innan de införs, anser regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting håller med.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar