Share This Post

Etik / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv / Socialt arbete

Etisk kod för socialarbetare antagen av Akademikerförbundet SSR

I den etiska koden förs resonemang om etiska värden och normer för socialt arbete. Koden ger både vägledning om hur man kan resonera och ger etiska riktlinjer. Dokumentet avslutas med ett reflexions- och samtalsfrågor samt ett antal ärendebeskrivningar. Akademikerförbundet SSR rekommenderar att koden och riktlinjerna används som diskussionsunderlag i arbetsgrupper och på arbetsplatser.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar