Share This Post

Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

Etikrond om svårt vårdbeslut underlättar återhämtningen

Vad är rätt och vad är fel i vården? När de anställda får vända och vrida på svåra beslut på en etikrond, ett samtal som en utomstående person med etikkunskaper leder, förbättras den psykosociala arbetsmiljön och minskas den moraliska stressen. Det säger Marie Focani. avdelningsföreståndare vid Akademiska sjukhusets thoraxintensiv i Uppsala.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar