Share This Post

Etik / Socialt arbete

Etik och socialtjänst

I denna bok diskuterar flera författare de etiska val en socialsekreterare tvingas göra. De betonar att etik i socialtjänsten inte enbart handlar om bemötande utan även om lagar och ekonomiska beslut.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar