Share This Post

Arbetsmarknad / Arbetsmarknadsåtgärder / Fulltextmaterial / SocialNätet-Arkiv / Utlandsfödda på arbetsmarknaden

Etableringslotsarna fokuserar inte tillräckligt på att hjälpa de nyanlända få jobb

Etableringslotsarnas uppdrag är för brett för att de effektivt ska kunna bidra till att nyanlända kommer in på arbetsmarknaden. Som tjänsten är utformad idag arbetar lotsarna mycket med socialt stöd medan stödet för att hjälpa de nyanlända att få jobb ofta kommer i andra hand.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar