Share This Post

Drogpolitik / Fulltextmaterial / Okategoriserade

Estimates of Harm Associated with Changes in Swedish Alcohol Policy

Skriften är framtagen på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut. Den beskriver sambanden mellan alkoholbeskattning, monopol, och alkoholkonsumtionens utveckling. Särskilt analyseras effekterna av sänkta alkoholskatter. En skattesänkning med 40 procent på sprit och 15 procent på vin har föreslagits. En sådan skattesänkning beräknas leda till 289 fler dödsfall, 1.627 fler misshandelsfall och 1,6 miljoner fler sjukdagar.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar