Share This Post

Lagar i socialt arbete / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Enskildas klagomål enligt PSL

IVO har fått i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659),
PSL, mot bakgrund av förändrade regelverk och ansvarsförhållanden från 2011. Uppdraget slutredovisas nu till Regeringskansliet.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar