Share This Post

Metoder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Enskilda klarar bara ett dygn utan hjälp från myndigheterna vid kris

Beredskapsansvariga iinom myndigheterna har låga förväntningar på hur allmänheten skulle klara att hantera en krissituation. De flesta bedömer att enskilda klarar sin självförsörjning högst ett dygn.

Share This Post

Leave a Reply