Share This Post

Metoder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

Enskilda klarar bara ett dygn utan hjälp från myndigheterna vid kris

Beredskapsansvariga iinom myndigheterna har låga förväntningar på hur allmänheten skulle klara att hantera en krissituation. De flesta bedömer att enskilda klarar sin självförsörjning högst ett dygn.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar