Share This Post

Ensamkommande flyktingbarn / Placerade barn / SocialNätet-Arkiv

Ensamkommande känner sig mer otrygga än barn i övriga HVB

IVO har i sin tillsyn av HVB- och SiS-hem i Halland och Västra Götaland uppmärksammat skillnader i barnens upplevelse av trygghet i olika HVB samt brister när det gäller delaktighet och rättigheter.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar