Share This Post

Barn / Familjerätt / Invandrarbakgrund / Placerade barn

Ensamkommande barns rätt En vägledning för den gode mannen, kommunen mf.l.

I Sverige har vi sedan år 2005 en ny lag, lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Skyddet för barnen har stärkts betydligt, jämfört med tidigare regler. Med dessa nya regler följer också skyldigheter för de svenska myndigheterna. Boken Ensamkommande barns rätt är tänkt att vara till hjälp för alla som i tjänsten kommer i kontakt med ett ensamkommande barn.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar