Share This Post

Barn / Böcker / Ensamkommande flyktingbarn / Okategoriserade

Ensamkommande barns rätt. En vägledning för den gode mannen, kommunen m fl.


Ensamkommande barns rätt

ID: 2255429849
Författare: Eva von Schéele och Ingemar Strandberg
Förlag: Norstedts Juridik
ISBN: 978-913911365-2
Språk: svenska
Utgivningsår: 2013

Vilka rättigheter har ett ensamkommande barn när det kommer till Sverige? Vilka uppgifter har de olika personerna, myndigheterna och aktörerna som barnen träffar när de kommer hit? Boken ger klargörande och samlad information om vilka bestämmelser som gäller och benar upp frågorna om vem som ska göra vad i handläggningsproceduren rörande dessa barn.
Författarna tar upp Barnkonventionens regler, svensk lagstiftning, EU-direktiv, rättsfall och visar på vilka blanketter som ska användas.

Migrationsverkets prognos för 2013 är att ca 4000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige. Det är därför viktigt att samtliga aktörer – oberoende av vistelsens längd – gör denna trygg och säker.

Framställningen riktar sig i huvudsak till gode män för ensamkommande barn, överförmyndare, handläggare inom socialtrjänsten, skolan, kommunen, tjänstemän inom Migrationsverket, advokater samt frivilligorganisationer.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar