Share This Post

_center_content / Barn och ungdom / Barns villkor / Familjerätt / Lagar i socialt arbete / Socialt arbete

Enklare för Barnombudsmannen att anmäla

Regeringen har föreslagit en lagändring som gör det enklare för Barnombudsmannen (BO) att anmäla om myndigheten misstänker eller får vetskap att ett barn far illa. Förslaget innebär även att BO ges möjlighet att lämna sekretessbelagda uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg.

Antalet barn och ungdomar som har kontakt med Barnombudsmannen har ökat under flera år. BO:s nuvarande anmälningsskyldighet gentemot socialnämnden är mer begränsad och svårhanterlig jämfört med andra myndigheter som syftar till att värna om barn och ungas rättigheter.

– Det är det regeringen nu agerar på, säger barnminister Åsa Regnér i ett pressmeddelande.

Anmälningsplikten för Barnombudsmannen har inte ändrats på 20 år. Det nya lagförslaget föreslås träda ikraft den första januari 2018.

Text: Ylva Alsterlind

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar