Share This Post

Barn och ungdom

Endast trygga barn vågar berätta om våld och övergrepp

Bara trygga barn vågar berätta och måste därför få stöd under rättsprocessen. Barnen försätts annars i en omöjlig situation då de tvingas att leva kvar hos den misstänkte, i den miljö där övergreppen skett, samtidigt som brottsutredning pågår.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar