Share This Post

Migration / SocialNätet-Arkiv

Enad satsning för integration

Invandrade måste snabbt komma ut på arbetsmarknaden, för sin egen skull men också för att på sikt kunna medverka till att säkra en hållbar tillväxt och välfärd i landet. I en gemensam avsiktsförklaring har därför Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, de fackliga centralorganisationerna och regeringen enats om en rad insatser för integration. Förhoppningen är att tillsammans kunna bidra till att undanröja de hinder som idag finns för människor med utländsk bakgrund att etablera sig på arbetsmarknaden samt att främja likabehandling och motverka diskriminering.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar