Share This Post

Barn och ungdom / Barn och ungdom - Psykisk hälsa / SocialNätet-Arkiv

En stor andel av unga homo- och bisexuella har dålig hälsa

På flera punkter upplever unga homo- och bisexuella en sämre hälsa än den övriga befolkningen. Det är exempelvis dubbelt så vanligt att uppleva ett nedsatt psykiskt välbefinnande och självmordsförsök förekommer betydligt oftare än hos unga heterosexuella. Var fjärde homo- och bisexuell kvinna och var tionde man har någon gång försökt ta sitt liv. Vidare utsätts unga homo- och bisexuella betydligt oftare för hot om våld och fysiskt våld än heterosexuella i samma åldersgrupp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar