Share This Post

Om olika tillstånd

En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning

Regeringen presenterar sin politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för regeringens samlade psykiatrisatsning som innefattar de senaste årens åtgärder samt inriktningen för de medel som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat om för psykiatriområdet för 2009.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar