Share This Post

Anhöriga / Migration / Psykiatri / SocialNätet-Arkiv

”En osynlig och utsatt grupp”

– Vi vet inte så mycket om anhöriga till de nyanlända med psykisk ohälsa som kommit senaste året. Det är ingen i Sverige som undersökt detta mera systematiskt. Men vi vet att många kommer från familjeorienterade kulturer där de anhöriga förväntas ta hand om den som är sjuk och där familjens ansvar aldrig upphör. Det säger Sofie Bäärnhielm, överläkare i psykiatri och enhetschef på Transkulturellt centrum i Stockholms läns landsting.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar