Share This Post

Kriminalitet / SocialNätet-Arkiv / Våld i nära relationer

En ny sexualbrottslagstiftning

I propositionen presenteras förslag till en reformerad sexualbrottslagstiftning. Förslagen syftar till att öka skyddet mot sexuella kränkningar och att ytterligare förstärka den sexuella integriteten och självbestämmanderätten. De föreslagna ändringarna rör såväl avgränsningen av det kriminaliserade området och straffskalor som regler om domsrätt och preskription.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar