Share This Post

Ekonomi

En miljard och ökade krav i ny politik för invandrare

Regeringens nya integrationspolitik: Det är en nyckelfråga för den framtida svenska välfärden att fler utlandsfödda snabbt kommer i arbete. Regeringen kommer i vårpropositionen att anslå drygt 600 miljoner kronor till stimulansbidrag för kommuner som satsar på jobb och utbildning för nyanlända invandrare.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar