Share This Post

Arbetsmarknadsåtgärder / Okategoriserade / SocialNätet-Arkiv

En mer aktiv arbetsmarknadspolitik för långtidsarbetslösa

Målet för regeringens sysselsättningspolitik är att arbetslösheten ska minska och 2020 vara lägst i EU. För att lyckas med detta är det särskilt angeläget att komma tillrätta med den höga långtidsarbetslösheten. I budgetpropositionen för 2016 föreslår regeringen satsningar på yrkesutbildning på folkhögskola för deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin, fortsatt möjlighet till studiemotiverande kurs vid folkhögskola inom jobb- och utvecklingsgarantin för personer som fyllt 25 år, möjlighet till deltidstudier samt en utökning av studietiden för SFI från sex till tolv månader inom jobb- och utvecklingsgarantin. Fas 3 ska avvecklas.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar