Share This Post

Integration / Migration / Relationer och kön

En jämställd asylpolitik?

“Vad betyder det att var 5:e 16-årig pojke i Sverige idag är föräldralös –åtminstone i bemärkelsen att kunna ha nära kontakt med sina föräldrar? Vad betyder det för möjligheterna att bilda familj i framtiden att nästan 20 procent av alla män kommer att stå utan möjlighet till någon att älska, leva varaktigt med, få barn med? Och är det de mest skyddsbehövande som kommer hit eller är det de med största möjligheterna att ta sig hit som får asyl? Kvinnor och barn är ofta mest utsatta, mest försvarslösa, har minst resurser men de är kvar i flyktinglägren och på gatorna”, skriver Anna Fredriksson.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar