Share This Post

Socialt arbete och hälsa

En fråga om människovärde

Människovärdet är viktigare än penningvärdet. En landsman har samma värde och ska uppleva samma värdighet som en fransman, en storstadsbo och en landsbygdsboende bör ha samma tillgång till service och omsorg. EU står för den självklara uppfattningen att kapital och tjänster obehindrat ska passera över de 27 medlemsländernas nationsgränser. Det borde då vara självklart att vård och omsorg också kan vara gränslös inom EU. Så ska det nu äntligen bli!

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar