Share This Post

Barn och ungdom - droger / Droger

En delad ritning – perspektiv på familjearbete med ungdomar som använt droger

Det finns forskningsstöd att luta sig mot när det handlar om vikten av att bedriva familjearbete kring unga. Frågan är samtidigt vad det
kan innebära i praktiken. I denna rapport ger vi ett antal sådana bilder. Texterna
härstammar från en FoU-cirkel där anställda på sex mottagningar för unga som
använt droger formulerat sig kring olika delar av sitt arbete.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar