Share This Post

Arbete med familjer

En beskrivning av Projektet Teamet – en tillfällig hemmaplanslösning

Under senare år har nya former för vård och behandling till barn och unga i deras närmiljö utvecklats, så kallade hemma-planslösningar. I Projekt Teamet prövades under ett år nya former för behandlingsarbete med familjer på hemmaplan. Rapporten beskriver utvecklingsarbetet i projektet utifrån vad som kommit fram i forsknings-cirklar och i intervjuer med personal, Projektgrupp och Styrgrupp.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar