Share This Post

Behandlingsarbete

En bättre tillsyn av missbrukarvården

Utredningen har fått i uppdrag att i ett delbetänkande analysera behovet av förstärkt tillsyn när det gäller tvångsvård för personer med missbruk. I betänkandet behandlas dock tillsynen över socialtjänstens arbete med personer med missbruk i ett bredare perspektiv.

Share This Post

Lost Password

Register

Skip to toolbar