Share This Post

Okategoriserade / Socialt arbete

En ACT-bok för den som arbetar med samtal:ACT helt enkelt

Acceptera det som ligger utom din personliga kontroll och hänge dig åt det som på längre sikt berikar ditt liv. Det är grunden för arbetet i Acceptance and Commitment Therapy, ACT. Det låter ju klokt, men är inte alls lika enkelt att genomföra. Den här boken är till för behandlaren som vill arbeta med att hjälpa sina klienter att hitta acceptans och ett liv som är mer präglat av det som ger livet mening. Om man vill förstå grunderna i ACT tycker jag att det är bättre att läsa Lyckofällan först, som också recenseras här. Därefter kan man återkomma till denna bok som på ett handfast sätt leder behandlaren genom arbetet med klienten. Samtidigt som boken är handfast betonas värdet av behandlarens eget uttryck och personlighet och att det finns gott om utrymme för kreativitet och nytänkande. Utmaningen är att leva och andas ACT snarare än att mekaniskt erbjuda en verktygslåda. Alltså måste man själv förstå och tillämpa ACT.

ACT beskriver sex kärnprocesser som viktiga för arbetet och man kan slå ihop dem till tre funktionella enheter:
A: Acceptera dina tankar och känslor och var närvarande
K: Kom fram till en riktning mot det du tycker är viktigt och värdefullt
T: Ta till handling

De sex kärnprocesserna handlar om att leva i nuet, att skilja ut sig själv från sina tankar, att acceptera, att få kontakt med det iakttagande jaget, att veta vad som är viktigt och till sist att göra det som krävs!

ACT är en upplevelsebaserad terapi där man vill komma längre än att intellektuellt bara vrida och vända på saker. I boken finns massor av exempel på hur man tillsammans med klienten kan uppleva de sanningar som finns i ACT och inte bara prata om dem. I boken finns också många arbetsformulär som kan kopieras och användas i arbetet.

Titel: ACT helt enkelt. En introduktion till Acceptance and Commitment Therapy
Författare: Russ Harris
Förlag: Natur och Kultur

Läs mer

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar