Share This Post

Äldre / Fulltextmaterial / Innovationer, Kvalitet & utvärdering / SocialNätet-Arkiv

Empati och high tech – Delresultat från LEV-projektet

Dagens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech. Det är en av slutsatserna i denna rapport från LEV-projektet som studerar den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster. Om vi ska klara hälso- och äldrevård år 2050 måste vården gå från sjukvård till “riskvård” med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår, menar man i rapporten.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar