Share This Post

Innovationer, Kvalitet & utvärdering

Elever speglar de vuxnas beteende

Ja, det är oerhört viktigt att lärarens status återupprättas och lönen höjs i paritet med yrkets angelägenhetsgrad, men det är oundvikligt att de yrkeskårer som har ett antal medlemmar som sticker ut på ett negativt och oproffsigt sätt tyvärr får ett generellt problem med sin trovärdighet. Vilket utåt skymmer de värdefulla insatser som de genuint professionella dagligen gör.

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Lost Password

Register

Skip to toolbar